AccessibleEU България – Партньорска мрежа за достъпно и включващо висше образование, услуги и среда

AccessibleEU БългарияПартньорска мрежа за достъпно и включващо висше образование, услуги и среда срещна 100 представители на университети, граждански организацииобщини, държавни институции, хора с увреждания и бизнес

На 17 октомври 2023 г., в гр. София, проведохме второто хибридно събитие на национално ниво по проект AccessibleEU – Европейски ресурсен център за достъпност (https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/index_en). Проектът е една от ключовите инициативи на Европейската комисия, с участието на всички държави-членки на ЕС. Партньор за България е Фондация „Институт за социални услуги в общността“.

Събитието AccessibleEUБългария AccessibleEU БългарияПартньорска мрежа за достъпно и включващо висше образование, услуги и среда имаше за цел да популяризира добри практики за достъпност на физическата и комуникационната среда на университетите, за  адаптирани учебни програми и методи на обучение, за услуги в подкрепа на студенти с различни затруднения, както и да стимулира идеи за работа в мрежа. Представени бяха добри български и международни практики на партньорство между университети, граждански организации, публични институции и общини, бизнес.

100 участника – преподаватели и студенти от университети от цялата страна, включително студенти с увреждания-застъпници, НПО и доставчици на услуги, представители на МОН, БАН, Столична община, НСОРБ и общински администрации, музеи и други публични институции, хора с увреждания и бизнес, дискутираха своя опит, представените добри практики и потребностите от работа в мрежа за по-достъпно и включващо висше образование в България.

Запознайте се добрите примери тук.

1. PPT AccessibleEU

2. PPT Sofia University

3. PPT_Medicinski kolez

4. PPT Muzeite

5. PPT Blocks

6. PPT BAN

7. PPT_ student M. Alexandrova

8. PPT_NBU

9. PPT_AUB r

10. PPT_Deaf.bg

https://www.icss-bg.org/wp-content/uploads/2023/10/11.-PPT-Julika-Novkova.pdf

12. PPT_Caritas

13. PPT_ Primeri_dobri praktiki_EU

14. PPT._Primeri_dobri praktiki_BG

15. PPT SW University

Очакваме Ви на следващото събитие „Организиране на достъпни събития“ на 29.11.2023 г.

Posted in Новини.
lectus libero Phasellus justo Aliquam mattis