За нас

ИСУО е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза в централния регистър към Министерство на правосъдието и е член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).

Мисията на фондацията е да работи активно за развитието и предоставянето на дългосрочни социални грижи на нуждаещите се деца и възрастни, като инициира дейности за улесняване на достъпа до социални услуги в общността и за повишаване на тяхното качество, устойчивост и разнообразие.

За нашия екип социалните услуги в общността – услуги в домашна среда, в дневния център, в защитеното жилище и други – представляват не толкова алтернативна форма на социална закрила, колкото разбиране и признание за възможностите на местната общност да се грижи за своите съграждани. Тази грижа обединява усилията на близки и съседи, на подкрепящите специалисти и ангажираните институции, на бизнеса и доброволците, на хората с повишена чувствителност към различието и ранимостта.

Подобен уникален ресурс помага социалните услуги да бъдат по-дългосрочни, по-гъвкави и в по-голяма степен индвидуализирани в сравнение с (и в допълнение на) грижите, предоставяни в рамките на донорска програма или проект.

За това ИСУО търси и инициира партньорства с всички заинтересовани хора и институции – потребители и техни близки, доставчици на социални услуги, местни власти, експерти, медии и др., с помощта на които повече деца и възрастни могат да получат достъп до повече и по-близо до дома им услуги.

Можете да видите повече за проекта в секция Проекти

Отворено писмо от 56 граждански организации

Можете да видите поканата за участие в онлайн семинар „Учим заедно“ в секция Новини

libero pulvinar justo amet, mattis elementum tristique dolor. risus.