Как да изграждаме достъпна среда за заетост

На 20 март 2024 г. проект AccessibleEU ни събра отново – 130 партньори в обмен на знания, потребности и личен опит как да изграждаме достъпна среда за заетост на хора с увреждания. Събитието за повишаване на информираността „Достъпна заетост“ привлече представители на МТСП, АСП, АЗ, АХУ, АКСУ, Дирекции „Бюро по труда“, Столична община, други общини, СУ „Св. Климент Охридски“, НПО, бизнес, застъпници и самозастъпници – съмишленици с кауза.

Вдъхновяващи лични истории споделиха Росица Николова от Арт ателие „Творилница“, Аглика и Михаил Недкови от Фондация „Хоризонти“, Дебора от Дневен център „Светове“.

За специфичните възможности за трудова заетост на хора с психични трудности, сензорни увреждания, интелектуални затруднения и хора с нисък ръст говориха Валентина Христакева – ГИП-София, Аглика Недкова – Фондация „Хоризонти“, Иво Борджиев – Фондация „Светът на Мария“, Теодора Будакова от ЦСРИ за хора с нисък ръст и Ашод Дерандонян от Фондация „Заслушай се“.

Мариана Алберт от Медицински колеж и Валентина Георгиева от Дружество „Знание“ представиха програми за професионално обучение на хора със зрителни увреждания и хора, които са били зависими, осигуряващи квалифиция за заетост в системата на здравно-социалните услуги.

Ангел Петров от Access Drum ни въвлече в процеса на изработване и тестване за достъпност на иновативни IT продукти с участието на хора със зрителни увреждания.

Стели Петева – Национален експерт по проект AccessibleEU, представи развитието на проекта през 2024 г. и значимостта на общите усилия за изграждане на достъпна среда за заетост.

Запознайте се с презентациите от събитието:

  1. Защо достъпна заетост
  2. Професионално обучение и заетост Медицински колеж
  3. Достъп до заетост на хора с психични състояния
  4. Подкрепа за труд на хора с интелектуални затруднения
  5. Кой говори – Адаптирано работно място
  6. Сътрудник работа със зависимости
  7. Трудова реализация на глухи хора
  8. Трудова реализация на хора с нисък ръст
  9. Имало едно време
  10. Добри практики в ЕС

 

Posted in Новини.
Aenean suscipit diam odio Donec velit,