Category Archives: Новини

Фондация ИСУО участва в Първи годишен форум на доставчиците на социални услуги в София

На 4 юни 2018 г. Фондация ИСУО участва в първата годишна среща на доставчиците на социални услуги в София, посветена на качеството на социалните услуги. На събитието беше представена Рамката за качество на социалните услуги, която е съвместно изготвена от доставчиците и Столична община. Годишният форум е първи по рода си, с намерението да се […]

Posted in Новини.

Проведен семинар „Да живеем заедно”

Проведен семинар „Да живеем заедно” в рамките на Проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни”№2015-1-IE01-KA204-008666по Програма Еразъм + KA2 На 1 юни 2018 г. в хотел „Света София”, гр. София се проведе еднодневен семинар под надслов „Да живеем заедно” в рамките на проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни” – Ролята на обучението […]

Posted in Новини.

Прeдстoящ семинар „Да живеем заедно”

Прeдстoящ семинар „Да живеем заедно” в рамките на Проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни”№2015-1-IE01-KA204-008666по Програма Еразъм + KA2 На 1 юни 2018 г. в хотел „Света София”, гр. София от 09.30 ч. ще се проведе еднодневен семинар под надслов „Да живеем заедно” за представяне на философията, участниците и продуктите изработени по проект “Да […]

Posted in Новини.

Състезание по проект “Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 На 02. 03. 2018 г. в Средно училище “Христо Ботев”, с. Горна Малина, кабинет 18 от 12:30 ч. ще се проведе училищно състезание “Многознайко” за ученици от 1-4 клас. В състезанието ще вземат участие ученици, участници в проект “Училище […]

Posted in Новини.

Проведена заключителна среща по проект„Интегрирана социална услуга в домашна среда“

На 14.12.2017 г. бе проведена заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. В срещата взеха участие потребители, асистенти, представители на МТСП, АСП и неправителствени организации. На срещата бе проведена дискусия за необходимостта от интегрирани социални услуги и условията за тяхното развитие.

Posted in Новини.

Заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“

На 14.12.2017 г., гр. София, хотел „Света София”, 10.30 ч ., ще се проведе заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Участници в срещата са представители на ангажираните държавни и общински институции, доставчици на социални услуги, НПО, хора с увреждания и възрастни хора, близки. Форумът има за цел както представяне на продуктите […]

Posted in Новини.

Индивидуална работа по случай по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда

През м. октомври 2017 г. стартира проучването и описанието на индивидуалната работа по случай с потребителите по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Идентифицират се потребностите от интегрирани услуги и подкрепа (здравни, социални, транспортни услуги, подкрепа за достъпност, здравословно хранене, помощни средства, финансова подкрепа, др.), както и от управление на работата по случай на […]

Posted in Новини.

Обява за набиране на медиатори по проект “Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 Фондация ИСУО обявява възможността родители на ученици от СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина, включени в дейностите по проект “Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”, да заявят интерес за работа по проекта като […]

Posted in Новини.

Дейностите в подкрепа на ученици и родители по проект “Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” продължават

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 Със старта на новата учебна година 2017 – 2018 г., в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина продължават дейностите в подкрепа на ученици и родители по проект “Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”. […]

Posted in Новини.

Стартира дистанционна услуга по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда

От м. август 2017 г. стартира тестването на дистанционна услуга Телекеър за пет от потребителите по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Дистанционната услуга осигурява допълнителна подкрепа в случаи на риск в домашната среда на потребителите. Подкрепата се предоставя от асистент или близък, след подаден сигнал от телекеър устройството, съобразно индивидуален протокол на действие.

Posted in Новини.
lectus efficitur. elementum ut mattis libero