Category Archives: Новини

Видеоклип „Умения за общуване“

Представяме ви поредния видеоклип „Умения за общуване“, изработен в рамките на международния проект ILLICO от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и с участието на младежи и специалисти от Фондация „Светът на Мария“. Видеоклипът е достъпен за ползване в Youtube за широк кръг заинтересовани страни – хора с интелектуални затруднения, техните родители, екипите на […]

Posted in Новини.

Видеоклип „Битови умения“

Представяме ви видеоклипа „Битови умения“, изработен в рамките на международния проект ILLICO от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и с участието на младежи и специалисти от Фондация „Светът на Мария“. Видеоклипът е достъпен за ползване в Youtube за широк кръг заинтересовани страни – хора с интелектуални увреждания, техните родители, екипите на социални услуги, […]

Posted in Новини.

Умения за трудова дейност

Първият видео клип „Умения за трудова дейност“, изработен от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ по проект ILLICO, е достъпен за ползване в Youtube. Видеоклипът е предназначен за хора с интелектуални увреждания, техните родители, екипите на социални услуги, специалисти, работодатели. В рамките на проекта, Фондация ИСУО ще изработи още пет видеоклипа в други области […]

Posted in Новини.

Първа пролет с младежите от ЦНСТ и ЗЖ в с. Вълково

На 21 март 2019 г. посрещнахме Първа пролет заедно с младежите от социалните услуги Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и Защитено жилище (ЗЖ) в с.Вълково, с екипа на услугите и екипа по проект „И аз мога“, с представители на община Сандански – партньор по проекта, с доброволци и представители на общността. Ръководителят на […]

Posted in Новини.

Младежи-участници в проект „И аз мога” се включиха в Благотворителен Коледен базар в гр. Сандански

Традиционният Благотворителен Коледен базар в гр. Сандански тази година се проведе с обща кауза за социално включване на деца и младежи с увреждания чрез създаване на приятелства и близки контакти с връстници и съмишленици от общността. Базарът се проведе на 19.12.2018 г. и привлече жители на града, представители на културни институции, деца и ученици, както […]

Posted in Новини.

Фондация ИСУО участва в Първи годишен форум на доставчиците на социални услуги в София

На 4 юни 2018 г. Фондация ИСУО участва в първата годишна среща на доставчиците на социални услуги в София, посветена на качеството на социалните услуги. На събитието беше представена Рамката за качество на социалните услуги, която е съвместно изготвена от доставчиците и Столична община. Годишният форум е първи по рода си, с намерението да се […]

Posted in Новини.

Проведен семинар „Да живеем заедно”

Проведен семинар „Да живеем заедно” в рамките на Проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни”№2015-1-IE01-KA204-008666по Програма Еразъм + KA2 На 1 юни 2018 г. в хотел „Света София”, гр. София се проведе еднодневен семинар под надслов „Да живеем заедно” в рамките на проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни” – Ролята на обучението […]

Posted in Новини.

Стартира Проект „И аз мога”

Стартира Проект „И аз мога“ Договор №BG05M9OP001-2.009-0039-C01 На 16 май 2018 г. стартира проект „И аз мога“ BG05M9OP001-2.009-0039-C01 в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, изпълняван от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Община Сандански. Проектът се осъществява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с финансовата подкрепа на […]

Posted in Новини.

Прeдстoящ семинар „Да живеем заедно”

Прeдстoящ семинар „Да живеем заедно” в рамките на Проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни”№2015-1-IE01-KA204-008666по Програма Еразъм + KA2 На 1 юни 2018 г. в хотел „Света София”, гр. София от 09.30 ч. ще се проведе еднодневен семинар под надслов „Да живеем заедно” за представяне на философията, участниците и продуктите изработени по проект “Да […]

Posted in Новини.

Състезание по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 На 02. 03. 2018 г. в Средно училище „Христо Ботев“, с. Горна Малина, кабинет 18 от 12:30 ч. ще се проведе училищно състезание „Многознайко“ за ученици от 1-4 клас. В състезанието ще вземат участие ученици, участници в проект „Училище […]

Posted in Новини.
eleifend ipsum id non efficitur. pulvinar fringilla Nullam accumsan Praesent elit.