Category Archives: Новини

Фондация ИСУО участва в Първи годишен форум на доставчиците на социални услуги в София

На 4 юни 2018 г. Фондация ИСУО участва в първата годишна среща на доставчиците на социални услуги в София, посветена на качеството на социалните услуги. На събитието беше представена Рамката за качество на социалните услуги, която е съвместно изготвена от доставчиците и Столична община. Годишният форум е първи по рода си, с намерението да се […]

Публикувано в Новини.

Проведен семинар „Да живеем заедно”

Проведен семинар „Да живеем заедно” в рамките на Проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни”№2015-1-IE01-KA204-008666по Програма Еразъм + KA2 На 1 юни 2018 г. в хотел „Света София”, гр. София се проведе еднодневен семинар под надслов „Да живеем заедно” в рамките на проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни” – Ролята на обучението […]

Публикувано в Новини.

Прeдстoящ семинар „Да живеем заедно”

Прeдстoящ семинар „Да живеем заедно” в рамките на Проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни”№2015-1-IE01-KA204-008666по Програма Еразъм + KA2 На 1 юни 2018 г. в хотел „Света София”, гр. София от 09.30 ч. ще се проведе еднодневен семинар под надслов „Да живеем заедно” за представяне на философията, участниците и продуктите изработени по проект “Да […]

Публикувано в Новини.

Състезание по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 На 02. 03. 2018 г. в Средно училище „Христо Ботев“, с. Горна Малина, кабинет 18 от 12:30 ч. ще се проведе училищно състезание „Многознайко“ за ученици от 1-4 клас. В състезанието ще вземат участие ученици, участници в проект „Училище […]

Публикувано в Новини.

Проведена заключителна среща по проект„Интегрирана социална услуга в домашна среда“

На 14.12.2017 г. бе проведена заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. В срещата взеха участие потребители, асистенти, представители на МТСП, АСП и неправителствени организации. На срещата бе проведена дискусия за необходимостта от интегрирани социални услуги и условията за тяхното развитие.

Публикувано в Новини.

Заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“

На 14.12.2017 г., гр. София, хотел „Света София”, 10.30 ч ., ще се проведе заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Участници в срещата са представители на ангажираните държавни и общински институции, доставчици на социални услуги, НПО, хора с увреждания и възрастни хора, близки. Форумът има за цел както представяне на продуктите […]

Публикувано в Новини.

Индивидуална работа по случай по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда

През м. октомври 2017 г. стартира проучването и описанието на индивидуалната работа по случай с потребителите по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Идентифицират се потребностите от интегрирани услуги и подкрепа (здравни, социални, транспортни услуги, подкрепа за достъпност, здравословно хранене, помощни средства, финансова подкрепа, др.), както и от управление на работата по случай на […]

Публикувано в Новини.

Обява за набиране на медиатори по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 Фондация ИСУО обявява възможността родители на ученици от СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина, включени в дейностите по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“, да заявят интерес за работа по проекта като […]

Публикувано в Новини.

Дейностите в подкрепа на ученици и родители по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“ продължават

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 Със старта на новата учебна година 2017 – 2018 г., в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина продължават дейностите в подкрепа на ученици и родители по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. […]

Публикувано в Новини.

Стартира дистанционна услуга по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда

От м. август 2017 г. стартира тестването на дистанционна услуга Телекеър за пет от потребителите по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Дистанционната услуга осигурява допълнителна подкрепа в случаи на риск в домашната среда на потребителите. Подкрепата се предоставя от асистент или близък, след подаден сигнал от телекеър устройството, съобразно индивидуален протокол на действие.

Публикувано в Новини.
vel, facilisis libero Sed Curabitur felis ipsum accumsan commodo