Category Archives: Новини

Обява за набиране на учители от СУ” Христо Ботев”- с. Горна Малина за участие в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Фондация ИСУО, съвместно със СУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина, обявява възможността учители и служители от същото училище да заявят интерес за участие в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“ като преподаватели по български език, математика и ръководители на клубове за извънкласни занимания, логопед, училищен координатор за работа […]

Публикувано в Новини.

Официално връчване на договор за изпълнение на проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

На 23.02.2017 г., в Хотел Рамада София, в зала „Опал“, в рамките на церемония за официално връчване на договори и обучение на бенефициентите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Директорът на Фондация „Институт за социални услуги в общността“ – Стели Петева, получи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0336 за изпълнение на проект […]

Публикувано в Новини.

Обява за подбор на асистенти

Фондация „Институт за социални услуги в общността“ стартира подбор на асистенти по проект „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда“. Одобрените кандидати ще бъдат обучени като социални асистенти, които да оказват пряка подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания за изпълнение на ежедневни дейности или при риск. Срокът за подаване на документи е 22.07.2015 […]

Публикувано в Новини.

Обучение за обучители по проект „Моите права, моят глас“

В периода 14 – 18 януари 2013 г. в гр. София фондация ИСУО проведе Обучение за обучители по правата на хората с увреждания, в рамките на проект „Моите права – Моят глас“. Обява Информация за обучението Кратко съдържание на обучението Листовка за проект „Моите права, моят глас“ Формуляр за кандидатстване Споразумение

Публикувано в Новини.

Пресконференция за старта на проект „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда“ 17.07.2015 г.

На 17.07.2015 г. от 10.30 ч. до 12.00 ч. в хотел „Св. София”, ул. „Пиротска” № 18, средна зала. ще се проведе пресконференция за старта на проект „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда“. Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.( www.ngogrants.bg). […]

Публикувано в Новини.

Обучение на НПО на тема „Мониторинг на работната среда за включваща заетост“ (23.06.2015 г.)

На 23.06.2015 г., в гр. София, хотел „Св. София”, от 11.00 до 17.00 ч. ще се проведе обучение с участието на представители на 15 НПО от страната, ангажирани с проблемите на заетостта на хората с увреждания. Обучението е последно от поредица от три обучения и е на тема „Мониторинг на работната среда за включваща заетост“. […]

Публикувано в Новини.

Стартира нов проект на тема „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда“

Проект „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда” се изпълнява от Фондация „Институт за социални услуги в общността” (ИСУО) и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът има за цел предоставяне на мобилна услуга в домовете на 30 възрастни хора […]

Публикувано в Новини.

Обучение на НПО на тема „Застъпничество за включваща заетост на хора с увреждания“ – 26.05.2015 г.

На 26.05.2015 г., в гр. София, хотел „Св. София”, от 10.00 до 16.00 ч. ще се проведе обучение по проект „Ресурсен център за застъпничество за включваща заетост” с участието на представители на 15 НПО от страната, ангажирани с проблемите на заетостта на хората с увреждания. Обучението е второ от поредица от три обучения и е […]

Публикувано в Новини.

Обучение на представители на НПО във Враца 28.05.2015 г.

Обучението ще се проведе на 28.05.2015 г. от 10.30 ч. до 16.30 ч., в гр. Враца, Хотел „Хемус”, пл.”Христо Ботев” № 1, Малка зала. www.hotelhemus.com Повече информация можете да намерите в следните файлове: Покана за обучение във Враца_28.05.2015 Програма за обучение във Враца_28.05.2015 Очакваме Ви!

Публикувано в Новини.

Обучение на представители на НПО в София 27.05.2015 г.

Обучението ще се проведе на 27.05.2015 г. от 10.30 ч. до 16.30 ч., в гр. София, Хотел „Св.София”, ул. „Пиротска” № 18, Малка зала. www.hotelsvetasofia.com Повече информация може да намерите в следните файлове: Покана за обучение в София_27.05.2015 Програма за обучение в София_27.05.2015 Очакваме Ви!

Публикувано в Новини.