Какво е достъпна среда и как адаптираме средата и услугите в подкрепа на активния живот?

На 30 май 2024 г., уъркшопът AccessibleEU-България „Достъпна среда и услуги за активен живот“ събра за обмен на знания и потребности 91 участници – представители на МТСП, АСП, АЗ, АХУ, АКСУ, Дирекции „Бюро по труда“, НПО, сдружения на работодателите, университети, Столична община, други общини, университети, бизнес, застъпници и самозастъпници.

Достъпната среда е приоритет в политиката на ЕС и на България, но у нас все още целта е физически достъпна среда (а тя все още не е достъпна!). Говорим за достъпни обекти, а не за включваща среда за всички. С какви програми, технологии, услуги можем да променяме средата, така че тя да не ограничава хората с различни затруднения и с различна възраст? Натрупахме знания, опит и подходи заедно с участниците.

Опит в изграждане на достъпна среда в български училища, с чувствителност към децата със затруднения от аутистичния спектър, сподели архитект Деница Мерджанова.

За първото достъпно място в България, проектирано по Design for all методология, говори специалистът по включващ дизайн Ивелина Гаджева, със снимки от „преди“ и „сега“ на познатото и обичано социално място „Щрак“.

Позитивни примери за интегрирана трудова среда в малки предприятия в страната представи Елка Тодорова от Националната федерация на работодателите на хора с увреждания.

Много въпроси провокира програмата „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“, разяснена от Любомира Аршинкова от МТСП, с насоки, срокове и примери за достъпно високотехнологично оборудване, за което хора с увреждания могат да кандидатстват.

Нов български университет и неговата работа чрез достъпна среда и социални инициативи бяха представени от доц. д-р Полина Михова, с внимание към широк кръг групи с различни затруднения и с разбиране за ролята на университета в тяхното включване и развитие.

Христина Братанова от БЧК разказа за модела на интегрирана социално-здравна грижа, съчетаваща телекеър, социална и здравна подкрепа в домовете на възрастни хора с увреждания. Вълнуващ филм с лични истории провокира въпроси за обхвата и устойчивостта на модела и годините тестване от БЧК и от други организации, включително от Фондация ИСУО.

За изкуството и градската среда през очите на хора с увреждания направи специално видео Полина Герасимова – специалист по проджекшън мапинг. Надяваме се на участието й в следващи събития.

Добри европейски примери от Ирландия, Испания и Чехия бяха представени от Стели Петева – Национален експерт по AccessibleEU – насочени към включваща образователна среда през целия живот, достъпна трудова среда и дигитален продукт за опознаване на възприятията на хора с деменция към средата в собствения дом или резидентна услуга.

Личната история на Лора Цанова – писател и човек с мечти за достъпна среда, беше представена, а няколко нейни книги – дарени на участници в уъркшопа.

 

Запознайте се с презентациите от събитието:

1 AccessibleEU Достъпна среда и услуги за активен живот

2 Аутизъм – приветлива среда

3 Достъпна среда в мрежата на НФРИ

4 Инвестиция „Предоставяне на помощни средства“

5 Нов български университет: подкрепа чрез достъпна среда и социални инициативи

6 Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания

6.1 Филм „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

7 Изкуство с увреждания

8 Моите книги – моят живец

Posted in Новини.
ante. in Aliquam felis libero nunc sed risus. ut dolor velit, et,