AccessibleEU България – Достъпна среда и услуги за активен живот

Заповядайте на събитие: AccessibleEU България – Достъпна среда и услуги за активен живот, което ще се проведе на 30 май 2024 г., с регистрация от 09.00 ч. и старт в 09.30 ч.

Събитието е част от международния проект AccessibleEU – Европейски ресурсен център за достъпност, финансиран от Европейската комисия, с участието на държавите членки на ЕС. (https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/index_en.). Фондация „Институт за социални услуги в общността“ е партньор по проекта.

Целта на събитието е да се осмислят потребностите от знания и да се споделят добри практики за проектиране на достъпна среда и услуги за активен живот на хората с увреждания през жизнения цикъл.

Достъпната среда е важен приоритет в политиката на ЕС и на България. У нас все още усилията са насочени към изграждане на физически достъпна среда. Говорим за достъпни обекти, а не за достъпност за всички.

С какви програми, технологии, професионални знания и услуги можем да променяме средата, така че тя да не ограничава децата и възрастните хора, хората със затруднена мобилност, със сетивни затруднения, с комуникативни и познавателни трудности. Отговорите ще търсим заедно с участниците – представители на МТСП, АСП, АЗ, АХУ, АКСУ, Комисията за защита от дискриминация, Български институт по стандартизация, НСОРБ, експерти, работодатели, хора с увреждания и възрастни хора, НПО, бизнес, доставчици на услуги, университети, местни власти.

Събитието е хибридно, с възможност за:

– присъствено участие – „Щрак“, ул. Христо Белчев 3, партер, гр. София.

или

– дистанционно участие.

Линк за предварителна регистрация на всички желаещи
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/50dad17c-fa35-99b3-7fa4-62782a364134

Линк за включване ще бъде изпратен на регистрираните за онлайн участие преди събитието.

Ще очакваме регистрираните колеги за присъствено участие в залата на Щрак.

Срокът за регистрация е 22 май 2024 г.

Предварителна програма:

Programa Draft 30.05.2024 (24 WS BG 01)

Posted in Новини.
ultricies amet, facilisis ipsum Curabitur elementum