Информационен видеоклип „Трудова практика в защитена среда“

Представяме ви четвъртия видеоклип от поредицата информационни видеоклипове за социалната услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“.

„Трудова практика в защитена среда“ е видео разказ за хора с интелектуални затруднения, които развиват трудови и професионални умения в позната работна среда, както и за подкрепата, която те получават от екипа на Дневен център „Светове“ към Фондация „Светът на Мария“. Практиката в защитена среда е част от цялостен подход на продължаваща и динамична подкрепа за личностно развитие и трудова реализация на хора с интелектуални затруднения.

Видеоклипът представя хората със затруднения в различни самостоятелни трудови ситуации, съобразени с индивидуалните им възможности и интереси. С помощта на трудов наставник те усвояват умения, които могат да бъдат приложени в реална трудова среда.

Защитеното кафене в Дневен център „Светове“ е предпочитано и желано място за практикуване на трудови дейности. Няколко потребители на дневния център се включват в изнасянето и подреждането на масите, столовете и чадърите, а сервитьорът почиства мястото, посреща и обслужва клиентите. Хората, които участват в дейността, се подкрепят от наставник, който поставя задачите и следи за изпълнението им.

Видеоклипът представя и ежедневието в Центъра за развитие на трудови умения, в който се провеждат занимания по готварство в учебна кухня и занимания по градинарство. В професионално оборудвана кухня хората с интелектуални затруднения приготвят обяд и различни печива, почистват съдовете, подреждат и пакетират продукцията. Тези, които обичат дейности на открито, се включват в заниманията по градинарство – отглеждане на цветя и зеленчуци и целогодишно поддържане на двора.

Във видеоразказа е представена и дейността на социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“, където, с подкрепата на трудов наставник, хората с интелектуални затруднения приготвят сандвичи и сладкиши и обслужват събития за външни клиенти по различни поводи.

Трудовата практика в защитена среда подпомага процеса на придобиване на по-сложни умения за общуване и справяне с нови ситуации и подготвя хората с интелектуални затруднения за включване в трудови дейности в непозната работна среда. Социалната услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ се предоставя в комплекс с други социални услуги: „дневна грижа“, „информиране и консултиране“, „застъпничество и посредничество“, „терапия и рехабилитация“ и „обучение за развитие на умения“.

Видеоклипът е изработен по проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“, осъществяван от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“. Проектът е насочен към активното участие на хора с интелектуални затруднения в разбирането, планирането и предоставянето на новата социална услуга, така че подкрепата да бъде заявявана, достъпна и променяща се в хода на трудовата активност на всеки участник.

Очаквайте публикуването и на останалите информационни видеоклипове!

Линк към видеоклип „Трудова практика в защитена среда“

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
vulputate, mi, libero. ut commodo lectus id Phasellus sem, fringilla