Умението да вземам решение

На 27 септември 2022 г. групата за психологическа подкрепа по проект „Да работим заедно – подкрепа за развитие на трудови умения“ дискутира темата „Как вземам решение?“. Младежите от Дневен център „Светове“ споделиха как в ежедневието си взимат решения – спонтанно или след обмисляне, емоционално или спокойно, самостоятелно или с помощ.

Дискусията показа колко различни са хората, когато взимат решение. Например, решението как да се облека и какво да закуся е лесно и спонтанно за Венко и Гери. Изборът на облекло и храна за Ива и Стиляна обаче изисква обмисляне, събиране на информация за времето и подготовка от предния ден.

Важните решения, които вълнуват младежите, са решенията с кого искам да съм приятел, с кого мога да споделям, какво искам да постигна в живота. Опитът им включва както добър избор на приятели и дейности, така и избор, който им е донесъл разочарования.

Данаил постави въпроса какви умения трябва да развива човек, за да взима добри решения в живота си, защото няма една книга с верни отговори. Цялата група мина през стъпките: какъв проблем искаме да решим, от каква информация имаме нужда, какви различни варианти имаме, как да оценим последиците от тези варианти, дали изборът засяга само нас или и хората около нас, кой може да ни подкрепи в избора.

Вземането на решение често е спонтанен процес за младите хора със затруднения, повлиян от конкретната ситуация и силата на емоциите. Подкрепата, от която се нуждаят, включва изслушване, внимание към мнението им (то включва винаги потребност!) и обсъждане на плюсовете и минусите на всеки възможен избор. Така решението е подкрепено, но и самостоятелно.

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
porta. at accumsan Donec dictum nec ut sed