Аз и другите

И през месец август младежите от Дневен център „Светове“ работиха в групата за психологическа подкрепа по проект „Да работим заедно – подкрепа за развитие на трудови умения“. Оживено дискутираха защо наричаме хората социални същества – Алекс описа как в ежедневието винаги е с близък човек, Ива сподели, че е щастлива, когато се разбира с приятелите си, а Мария – как се чувства, когато има напрежение или конфликт. Биянка окуражи групата, че конфликтите могат да се решават и хората да остават приятели. Всички се смяха на мимиките и жестовете, които правят пред другите, когато са развълнувани.

Участниците зададоха въпроси как да се справят, когато възниква напрежение между тях и важни за тях хора – кога да са активни, кога да се дистанцират, как да подкрепят другия или да защитят себе, как да запазят добри отношения с човека след конфликт. Обсъдени бяха важните умения и правила, които помагат в общуването в трудни ситуации, и всеки младеж оцени себе си – притежава ли тези умения за справяне и спазва ли правилата в общуването.

В края на срещата Алекс, Ива и Ани се включиха в ролева игра и представиха пред групата среща на приятели, в която всеки прояви интерес към другите и сподели нещо за себе си. Групата ги награди с аплодисменти.

Взаимодействието с близки хора е много важно за младежите и те се вълнуват от всеки разговор, поглед, усмивка или мълчание. Разбирателството с приятели им носи радост, а моментите на отдръпване или конфликт могат да ги разстроят и объркат. С подкрепа младежите се учат да наблюдават другите, да задават въпроси и да решават как да постъпят в различни ситуации. Развиват умения да показват внимание към събеседника, да предложат помощ, но и да се защитят, ако е необходимо. Всички са спокойни, че ако нещо се обърка в общуването с другите, могат да се обърнат за подкрепа към екипа. И ще я получат!

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
commodo in Aliquam eget elementum elit. mi,