Харесвам, мога, искам да постигна

На 29 юни 2022 г. бе проведена поредната среща на групата за психологическа подкрепа по проект „Да работим заедно – подкрепа за развитие на трудови умения“ на тема „Моите интереси и цели“.

Младежите от Дневен център „Светове“ разказаха какви са техните интереси – в спорта, музиката, танците, фотографията, готварството, подкрепата на хора, изработването на сувенири и почистването. Поговориха за това как всичко, което харесват, развива уменията им – да спортуват в клубове по плуване, спортна езда, баскетбол; да танцуват народни танци, да си приготвят вкусно ястие, да създават нещо красиво с ръцете си. Младежите споделиха какво искат да постигнат – да са здрави и активни, да участват в изложба, да танцуват на сцена, да продават сувенири, да станат доброволци, да имат приятели и да създадат семейство.

Младите хора поставиха важни въпроси – кога интересите са само хоби и кога помагат за успеха в трудовите дейности; как човек да разбере дали има достатъчно умения в любима дейност, каква е разликата между цел и мечта.

Трудностите в самооценката на младите хора със затруднения влияят върху избора на хоби и трудови дейности. За това в групата за психологическа подкрепа ще продължи разговора за интересите, уменията и целите напред.

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
vulputate, sem, ut quis Nullam efficitur. tempus