Ресурсен център за застъпничество за включваща заетост

Проект No 212/05.11.2014
„Ресурсен център за застъпничество за включваща заетост”
Проектът „Ресурсен център за застъпничество за включваща заетост”
се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
www.ngogrants.bg

Възложител:

Фондация Институт „Отворено общество“ – София, Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

E-платформа:
http://e-platform.icss-bg.org/

Реализиран:
ноември 2014 г. – октомври 2015 г.

Описание:

Проектът има за цел изграждане и прилагане на умения за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики на местно, национално и европейско ниво, както и предоставяне на обучения по застъпничество и гражданско наблюдение за организации в отдалечени и географски изолирани места.

Конкретните дейности включват:

 • Създаване и работа на Ресурсен център за застъпничество за включваща заетост;
 • Проучване на потребностите от подкрепа за включваща заетост сред хора с увреждания;
 • Разработване и популяризиране на Наръчник за застъпничество и мониторинг на включваща заетост;
 • Обучение на НПО за застъпничество и мониторинг за включваща заетост;
 • Изграждане на Е-платформа за застъпничество за включваща заетост;
 • Популяризиране на целите на проекта и привличане на съмишленици.

Целите и дейностите на проектното предложение са насочени пряко към следните целеви групи:

 • Хора с увреждания, включително младежи и роми
 • НПО
 • работодатели
 • служители в публичната администрация
 • вземащите решения

Стойност на проекта: 34 074.08 лв.

Обратно към проекти

elit. ut libero. ipsum velit, Praesent diam elit. ut leo