Проект „Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания“

Към настоящия момент екипът на ИСУО изпълнява самостоятелни и партньорски проектни предложения в областта на социалното включване на хора с увреждания, развитието на социални услуги в домашна среда и укрепването на капацитета на доставчици на услуги и ангажирани институции за предоставяне и управление на подобен иновативен тип професионална подкрепа.

Конфедерация Швейцария

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № CSP 014 – 035/10.07.13 Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Възложител:
Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество в рамките на българо-швейцарската програма за сътрудничество

Връзка:
http://telecare.icss-bg.org/

Реализиран:
юли 2013 г.- юли 2015 г.

Описание:
Проектът има за цел развитие капацитета на НПО за работа в мрежа за иницииране и предоставяне на иновативна дистанционна социална услуга (Телекеър) за хора с увреждания
Конкретните дейности включват:

  • Проучване на европейския опит в предоставяне на Телекеър;
  • Методическа и организационна подготовка за стартиране на Телекър;
  • Предоставяне на Телекеър в Столична община чрез работа в мрежа;
  • Обучения на НПО-доставчици на социални услуги;
  • Взаимодействие на НПО с държавната и общинската администрация;
  • Популяризиране на целите на проекта и иновативната услуга Телекеър.

Целите и дейностите на проектното предложение са насочени пряко към две целеви групи:

  • Хора с увреждания
  • НПО-доставчици на социални услуги

Заинтересовани страни по проекта са представители на държавна администрация (МТСП, АСП) и представители на Столична община (Дирекция „Социални дейности”).

Обща стойност: 218 413.65 лв.

Обратно към проекти

commodo Nullam quis dolor ut porta. id felis at id quis, in