Проект “Моите права, моят глас”

„My Rights – My Voice“ Project (MR – MV)
518338-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP
Проект „Моите права, моят глас“

Възложител:
Програма „Грюндвиг“

Връзка:
http://www.myrightsmyvoice.eu

Реализиран:
октомври 2011 – септември 2014 г.

Описание:
Проектът „Моите права, моят глас” има за цел да повиши капацитета на хората с увреждания да работят като обучители и консултанти по въпросите, свързани с правата и уврежданията. 48 обучители с увреждания и 12 обучители без увреждания от 4 различни страни ще бъдат подготвени да обучават персонал по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Цел на проекта е и да убеди колкото се може повече доставчици на социални услуги да наемат хора с увреждания като обучители, както и да повлияе на образователните институции да интегрират в своите учебни планове програма за обучение по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Партньори:

  • Иновия (Aвстрия);
  • Фондация „Институт за социални услуги в общността“ (България);
  • Европейска асоциация за доставчиците на услуги за хора с увреждания (Бeлгия);
  • Диакадеми (Германия);
  • Симбиозис (Унгария);
  • Обучителни увреждания Уелс (Великобритания).

Обратно към проекти

odio elit. leo velit, amet, vulputate, Sed ut adipiscing suscipit ipsum