Проект „В един екип“

Проект № РД04-47/24.03.2014 г. "В един екип"

Възложител:
Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика

Връзка:
http://v1ekip.icss-bg.org/

Реализиран:
април 2014 г.- юли 2014 г.

Описание:
Проектът има за цел повишаване на информираността и създаване на положителни нагласи за приноса на хората с увреждания на трудовия пазар и за ролята на включващата заетост като социална инвестиция.

Конкретните цели и дейности на проекта са:

  • Осъществяване на среща на търсещи работа хора с увреждания и работодатели (държавни институции, общинска администрация и общински предприятия, бизнес, НПО, университети);
  • Анализ на потребностите от подкрепа на хората с увреждания и на работодателите като страни във включващата заетост;
  • Изготвяне на предложения за нормативни промени в подкрепа на включващата заетост;
  • Популяризиране на разбирането за включващата заетост като социална инвестиция с дългосрочен ефект.

Участници в срещата са общо 50 души, представители на:

  • Хора с увреждания, организации на и за хора с увреждания;
  • Работодатели – държавни институции, общинска администрация, работодателски организации, бизнес;
  • Ангажирани страни – академична общност, медии.

Обща стойност: 9 915 лв.

Обратно към проекти

vel, Praesent et, Phasellus neque. Praesent facilisis felis