Превенция на домашното насилие сред възрастни хора

Превенция на домашното насилие сред възрастни хора
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ 93-00-272/0312.12

Възложител:
Министерство на правосъдието

Реализиран:
декември 2012 г. – юли 2013 г.

Описание:
Проектът има за цел повишаване на чувствителността и капацитета на ангажираните институции и доставчици на социални услуги към проблемите на домашното насилие сред възрастните хора в България.

  • Проучване на проявите на домашното насилие сред възрастни хора – потребители на социални услуги.
  • Разработване на Наръчник за превенция на домашното насилие сред възрастни хора.
  • Популяризиране на продуктите, посветени на превенция на домашното насилие.

Стойност на проекта: 23 000 лв.

Продукти на проекта:
1. Анализ на резултатите от Анкетно проучване на домашното насилие сред възрастни хора
2. Наръчник за превенция на домашното насилие сред възрастни хора
3. Протокол от конференция

Обратно към проекти

nec dolor Sed fringilla nunc Aenean libero justo dolor. Praesent libero