Практически кодекс на доставчиците на социални услуги

Възложител:
по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

Връзка:
http://mf2010.icss-bg.org/

Реализиран:
септември 2010 г. – юни 2011 г.

Описание:
Проектът има за цел повишаване на ефективността на неправителствените организации да предоставят качествени социални услуги в общността, съобразени с международните принципи на социална работа и с потребностите на хората с увреждания.

Специфични цели на проекта включват:

  1. Да се проучат, систематизират и популяризират общи и специфични принципи на социална работа с деца и възрастни с различни увреждания.
  2. Да се повиши капацитетът на НПО-доставчиците на социални услуги за самоанализ и самооценка на качеството на социалната им работа, съобразно международните принципи на социална работа за хора с увреждания.
  3. Да се овластят хората с увреждания да оценяват качеството на работа на различните организации-доставчици на социални услуги и да правят обективен и информиран избор на организация-доставчик.

Целите и дейностите на проектното предложение са насочени пряко към две целеви групи в 3 общини (Айтос, Велико Търново и София), а именно:

  • НПО-доставчици на социални услуги;
  • Хора с увреждания, които са потребители на социални услуги и/или членове на потребителски организации.

Обща стойност: 36 027.50 лв.

Обратно към проекти

eget Lorem vulputate, Aenean luctus justo venenatis, ut fringilla