Мобилен екип за подкрепа в домашна среда

Проект № 350/29.05.2015
„Мобилен екип за подкрепа в домашна среда”
Проектът „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда”
се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
www.ngogrants.bg

Възложител:

Фондация Институт „Отворено общество“ – София, Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Връзка:
http://mobileteam.icss-bg.org/

Реализиран:
юни 2015 г. – март 2016 г.

Описание:

Проектът има за цел предоставяне на мобилна услуга в домовете на 30 възрастни хора и хора с увреждания в София, които вече ползват комуникационна услуга за сигнализиране при риск и имат потребност от пряка подкрепа.

Конкретните дейности включват:

  • Разработване на модел за интегрирани социални услуги и обучение на мобилен екип в подкрепа на възрастни хора;
  • Оценка на актуалните потребности от мобилна подкрепа в домашна среда;
  • Предоставяне на мобилна подкрепа в домашна среда на възрастни лица и лица с увреждания;
  • Взаимодействие с НПО и институции за консултиране и устойчивост на модела на интегрирани социални услуги;
  • Популяризиране на модела на интегрирани социални услуги.

Целите и дейностите на проектното предложение са насочени пряко към следните целеви групи:

  • Възрастни хора и хора с увреждания, техните близки и подкрепящи лица
  • НПО
  • Представители на публична администрация

Стойност на проекта: 38 100.31 лв.

Обратно към проекти

ultricies mi, felis risus libero justo dictum ut non fringilla