Услуги

УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

ИСУО предлага две основни групи услуги – обучение и консултиране на индивидуални и корпоративни клиенти.

 • ОБУЧЕНИЕ
  • Обучение за развитие на капацитет в областта на социалната работа и социалните услуги;
  • Обучение за развитие на капацитет в областта на образованието и ученето през целия живот;
  • Обучение за работа в мултидисциплинарен екип;
  • Обучение за работа с различни групи клиенти в риск;
  • Обучение за разработване и управление на проекти;
  • Обучение за финансово управление на проекти;
  • Обучение за развитие на индивидуални умения за:
   • самоутвърждаващо поведение;
   • планиране на бюджет на времето;
   • справяне с агресията;
   • решаване на конфликти;
   • справяне със стреса и емоционалното прегаряне;
   • търсене на работа и кариерно развитие;
   • други умения по заявка.
 • КОНСУЛТИРАНЕ
  • Психологическо консултиране;
  • Професионално консултиране за образователен и професионален избор;
  • Организационно консултиране на управление на проекти;
  • Организационно консултиране за оценка на работата на персонала;
  • Организационно консултиране за оигуряване на качество на предоставяните услуги;
  • Организационно консултиране за развитие на капацитет в конкретна сфера на дейност.

Екипът на ИСУО може да предостави обучение и консултиране и в значими за клиента области на познание и развитие.

Услугите се договарят като формат и цена, в зависимост от заявката за брой участници, продължителност на дейността, предоставяне на методически материали.

За контакти:

Ел.поща: [email protected]

Телефон: +359 884 459 427

Стели Петева

Виолина Ананиева

ut vulputate, Curabitur felis porta. suscipit libero venenatis, Sed in