Проект „Да отключим свободата чрез обучение на възрастни“

Проект №2015-1-IE01-KA204-008666
„Да отключим свободата чрез обучение на възрастни“
Ролята на образованието за възрастни в подкрепа на деинституционализацията на хората с увреждания в общността

Възложител:

Програма „Еразъм+“

К2 Стратегически партньорства, Образование на възрастни

Връзка:
https://unlockingfreedom.wordpress.com/

Срок на изпълнение:
септември 2015 – август 2018 г.

Описание:

Проектът „Да отключим свободата чрез обучение на възрастни“ има за цел да подкрепи деинституционализацията на хората с увреждания чрез образование за възрастни в различни ключови умения за независим живот. С помощта на иновативни обучителни продукти, обучители с различен профил – социални работници, педагози, помагащ персонал и обучени хора с увреждания – ще подпомогнат социалното включване и развитието на потенциала на хора с увреждания в различен етап от процеса на деинституционализация.

Проектът е насочен към хора с увреждания (предимно интелектуални), обучители на възрастни, помагащ персонал в различни услуги и лидери в общността. С тяхното активно участие, проектът ще допринесе за:

  1. Подобряване на възможностите за учене през целия живот и социалната интеграция на хората с увреждания чрез образование в общността.
  2. Обединяване на усилията на местни доставчици на образователни и социални услуги за възрастни за изработване или адаптиране на учебни програми за умения за независим живот.
  3. Отваряне на формално образование към общността и развитие на нова институционалната култура в подкрепа на социалното включване на хората с увреждания в обществото.

Лични истории:

Симоне Христова

Казвам се Симоне Христова. Родена съм на 31.07.1990 год. в гр.Перник. Живея в гр.Перник. През 2010 г. завърших  средно образование в СОУ с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон” гр. Перник. От  2016 г. работя в хотел „Хилтън” гр. София.
Моето хоби е рисуване и фотография. С рисуване се занимавам интензивно от 1999 г. Посещавах арт-ателие в ОДК гр.Перник с ръковидител г-жа Таня Китанова, което финализирах със самостоятелна изложба през м. май 2012 г.
От 2012г. посещавам Младежки клуб „Аз мога” в гр.София, където продължих да се занимавам с рисуване в арт-кръжока на г-н Атанас Шаламанов.  През свободното си време  обичам да пътувам, да правя снимки, да чета поезия, както и да посещавам различни културни мероприятия.Много ми е приятно, когато имам възможност да се срещам и общувам с хората.
През м. ноември 2016 участвах в обучение за обучители по програма „Еразъм+”. Обсъждахме интересни теми за здравето, планиране на личните средства и организиране на почивки и свободното време. Беше забавно и се запознах с нови приятели. Интерсна беше и срещата с чужестранните партньори по проекта. Те ни поканиха да им гостуваме. С нетъпение очаквам новите срещи по проекта.

Йорданка Георгиева Райнова
Казвам се Йорданка Георгиева Райнова от гр. София, България. Родена съм на 11.10.1979 г.
През 1997 г. завърших СУПЦ „Княз Борис”- гр. София със специалност „Санитар”.
През 2008 г. година изкарах курс за масажист към „M&I SPA Solutions”, гр. Варна и сега имам сертификат за масажист.
Преди да завърша курса за масажист, работих като технически изпълнител във фондация „Покров Богородичен”- Дневен център, където под надзор на специалист помагах при поддържането на хигиената, храненето и обучението на децата. От юли 2013 г. до края на юни 2016 г. прилагах уменията си като масажист – асистент към фондация „Интегрирано образование” и „Детско развитие” ЕООД. Работата ми беше да правя масажи, да помагам при провеждане на процедури по лечебна физкултура под ръководството на кинезетерапевт и да поддържам кабинета по кинезетерапия в добър вид.

От 2013 г. до днес работя заедно със Славин Димитров.Tой е по специалност рехабилитатор и кинезитерапевт.  Много нови неща научих от него и
заедно създадохме „Физиотерапия и Рехабилитация“, където съм асистент-рехабилитатор.
Сега работя и като хигиенист в хотел „Хилтън”, където извършвам редовно и качествено почистване и дезинфекция на помещенията, за които отговарям.

Моето хоби е, че обичам да се развивам и да продължавам да се занимавам с масаж и гимнастика.
Моето семейство много се гордее с мен и ме подкрепя във всяко мое начинание. Обичаме да пътуваме заедно на различни места по света.
През ноември 2016 г. участвах в обучение за обучители за развитие на умения за независим живот. Научих много за програма „Еразъм“, в която се обучават хора от различни държави, за да живеят самостоятелно. В обучението в София, заедно с другите младежи, се обучавахме как да планираме деня си, как да се грижим за здравето и хигиената, как да приемаме критика и как да се забавляваме през свободното си време. Беше интересно и забавно, особено срещата с чуждестранните партньори след обучението. Имаме нови приятели!

Партньори:

  • Федерация на хората с увреждания в Ирландия (водещ партньор)
  • Stewards Care Ltd. – Ирландия
  • NUI Maynooth – Ирландия
  • Centre de la Gabrielle – Франция
  • KVPS – Финландия
  • Фондация Институт за социални услуги в общността (ИСУО) – България

Продукти по Проект „Да отключим свободата чрез образование на възрастни“

Обратно към проекти

Lorem consequat. efficitur. felis justo sit