Цели

  • Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация;
  • Да работи за превенция и защита от дискриминация на децата и жените;
  • Да подпомага прехода в България от институционални грижи към социални услуги в общността;
  • Да разработва и популяризира модели за подкрепа на уязвими групи от хора чрез оказването на социални услуги в общността;
  • Да функционира като многостранен ресурсен център за различните заинтересовани страни: доставчици, потребители и техните организации, органи на държавната и местната власт и др.;
  • Да оказва консултантска помощ и да разработва иновативни, контекстуализирани спрямо българските условия правила и процедури на работа или инициативи при предоставянето на социални услуги в общността, насочени към осигуряване на тяхното качество;
  • Да работи за овластяването на потребителите в процеса на предоставяне на социални услуги в общността;
  • Да оказва подкрепа на други организации, имащи цели, подобни на целите на Фондацията.
eget non ut et, elementum consectetur Donec