Category Archives: Новини

Обява за набиране на учители от СУ” Христо Ботев”- с. Горна Малина за участие в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 Фондация ИСУО, съвместно със СУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина, обявява възможността учители и служители от същото училище да заявят интерес за участие в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“ като преподаватели […]

Posted in Новини.

Проведено обучение за развитие на умения за независим живот

В периода 27 април – 5 май 2017 г. (на два етапа) бе проведено обучение на младежи с интелектуални увреждания в подкрепа на уменията им за независим живот. Обучението включи детайлна подготовка на екипа обучители с презентиране, симулации на обучителните сесии, ролеви игри и обратна връзка от помагащият, ко-обучител – Стели Петева, както и провеждане […]

Posted in Новини.

Обява за набиране на кандидати за работа по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 Фондация ИСУО, съвместно със СУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина и Общинска администрация Горна Малина, обявява възможността за кандидатстване по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. Проектът е финансиран от Оперативна програма […]

Posted in Новини.

Официално връчване на договор за изпълнение на проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 На 23.02.2017 г., в Хотел Рамада София, в зала „Опал“, в рамките на церемония за официално връчване на договори и обучение на бенефициентите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Директорът на Фондация „Институт за социални услуги в […]

Posted in Новини.

Обучение на обучители по проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни”

В периода 14-16.11.2016 г. по Проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни” бе проведено обучение на обучители за развитие на умения за независим живот. Последният ден от обучението бе наблюдаван от партньорските организации от Ирландия, Финландия и Франция.

Posted in Новини.

Обучение на мобилния екип (29-31.07.2015 г.)

В периода 29-31.07.2015 г. в офиса на Фондация „ИСУО“, на адрес ул. „Г. С. Раковски“ 61, ет. 3, ап. 8, ще се проведе обучение на мобилния екип за предоставянето на подкрепа в домашна среда в рамките на проект „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда“. Всеки ден обучението ще стартира в 11.00 часа и ще […]

Posted in Новини.

Обява за подбор на асистенти

Фондация „Институт за социални услуги в общността“ стартира подбор на асистенти по проект „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда“. Одобрените кандидати ще бъдат обучени като социални асистенти, които да оказват пряка подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания за изпълнение на ежедневни дейности или при риск. Срокът за подаване на документи е 22.07.2015 […]

Posted in Новини.

Обучение за обучители по проект „Моите права, моят глас“

В периода 14 – 18 януари 2013 г. в гр. София фондация ИСУО проведе Обучение за обучители по правата на хората с увреждания, в рамките на проект „Моите права – Моят глас“. Обява Информация за обучението Кратко съдържание на обучението Листовка за проект „Моите права, моят глас“ Формуляр за кандидатстване Споразумение

Posted in Новини.

Пресконференция за старта на проект „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда“ 17.07.2015 г.

На 17.07.2015 г. от 10.30 ч. до 12.00 ч. в хотел „Св. София”, ул. „Пиротска” № 18, средна зала. ще се проведе пресконференция за старта на проект „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда“. Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.( www.ngogrants.bg). […]

Posted in Новини.

Обучение на НПО на тема „Мониторинг на работната среда за включваща заетост“ (23.06.2015 г.)

На 23.06.2015 г., в гр. София, хотел „Св. София”, от 11.00 до 17.00 ч. ще се проведе обучение с участието на представители на 15 НПО от страната, ангажирани с проблемите на заетостта на хората с увреждания. Обучението е последно от поредица от три обучения и е на тема „Мониторинг на работната среда за включваща заетост“. […]

Posted in Новини.
elit. leo. dictum ante. justo risus facilisis tristique