Category Archives: Новини

Проведена заключителна среща по проект„Интегрирана социална услуга в домашна среда“

На 14.12.2017 г. бе проведена заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. В срещата взеха участие потребители, асистенти, представители на МТСП, АСП и неправителствени организации. На срещата бе проведена дискусия за необходимостта от интегрирани социални услуги и условията за тяхното развитие.

Posted in Новини.

Психологическо консултиране в подкрепа на ученици и родители по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 През първия срок на учебната 2017 – 2018 г., в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина продължава участието на учениците в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. Децата в образователен риск имат […]

Posted in Новини.

Заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“

На 14.12.2017 г., гр. София, хотел „Света София”, 10.30 ч ., ще се проведе заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Участници в срещата са представители на ангажираните държавни и общински институции, доставчици на социални услуги, НПО, хора с увреждания и възрастни хора, близки. Форумът има за цел както представяне на продуктите […]

Posted in Новини.

Индивидуална работа по случай по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда

През м. октомври 2017 г. стартира проучването и описанието на индивидуалната работа по случай с потребителите по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Идентифицират се потребностите от интегрирани услуги и подкрепа (здравни, социални, транспортни услуги, подкрепа за достъпност, здравословно хранене, помощни средства, финансова подкрепа, др.), както и от управление на работата по случай на […]

Posted in Новини.

Обява за набиране на медиатори по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 Фондация ИСУО обявява възможността родители на ученици от СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина, включени в дейностите по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“, да заявят интерес за работа по проекта като […]

Posted in Новини.

Дейностите в подкрепа на ученици и родители по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“ продължават

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 Със старта на новата учебна година 2017 – 2018 г., в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина продължават дейностите в подкрепа на ученици и родители по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. […]

Posted in Новини.

Стартира дистанционна услуга по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда

От м. август 2017 г. стартира тестването на дистанционна услуга Телекеър за пет от потребителите по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Дистанционната услуга осигурява допълнителна подкрепа в случаи на риск в домашната среда на потребителите. Подкрепата се предоставя от асистент или близък, след подаден сигнал от телекеър устройството, съобразно индивидуален протокол на действие.

Posted in Новини.

Стартира интегрираната социална услуга в домашна среда

От м. юли 2017 г. в Столична община стартира предоставянето на интегрирана социална услуга в подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора със затруднена мобилност и самостоятелност. Услугата се предоставя по едноименния проект на Фондация ИСУО „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Мобилен екип от трима асистенти, рехабилитатор и водещ социален работник оказва индивидуализирана […]

Posted in Новини.

Обява за набиране на потребители по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда”

Фондация „Институт за социални услуги в общността” стартира подбор на потребители по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда” до запълване на предвидения максимален брой от 15 лица. Допустими потребители на интегрираната социална услуга са хора с увреждания и възрастни хора, които имат трудности в придвижването, самообслужването и самостоятелността при осъществяване на важни за тях […]

Posted in Новини.

Обява за подбор и наемане на асистенти

Фондация „Институт за социални услуги в общността” (ИСУО) стартира процедура за подбор и наемане на трима асистенти в рамките на проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда”, финансиран от Фонд „Социална закрила“. Подборът включва следните етапи: – Прием на документи (срок до 24.06.2017 г.); – Събеседване с кандидатите (в периода 26-27.06.2017 г.). – Оценка на […]

Posted in Новини.
massa libero sit tempus Praesent Aliquam Donec ante.