Category Archives: Новини

Младежи-участници в проект „И аз мога” се включиха в Благотворителен Коледен базар в гр. Сандански

Традиционният Благотворителен Коледен базар в гр. Сандански тази година се проведе с обща кауза за социално включване на деца и младежи с увреждания чрез създаване на приятелства и близки контакти с връстници и съмишленици от общността. Базарът се проведе на 19.12.2018 г. и привлече жители на града, представители на културни институции, деца и ученици, както […]

Posted in Новини.

Фондация ИСУО участва в Първи годишен форум на доставчиците на социални услуги в София

На 4 юни 2018 г. Фондация ИСУО участва в първата годишна среща на доставчиците на социални услуги в София, посветена на качеството на социалните услуги. На събитието беше представена Рамката за качество на социалните услуги, която е съвместно изготвена от доставчиците и Столична община. Годишният форум е първи по рода си, с намерението да се […]

Posted in Новини.

Проведен семинар „Да живеем заедно”

Проведен семинар „Да живеем заедно” в рамките на Проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни”№2015-1-IE01-KA204-008666по Програма Еразъм + KA2 На 1 юни 2018 г. в хотел „Света София”, гр. София се проведе еднодневен семинар под надслов „Да живеем заедно” в рамките на проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни” – Ролята на обучението […]

Posted in Новини.

Стартира Проект „И аз мога”

Стартира Проект „И аз мога“ Договор №BG05M9OP001-2.009-0039-C01 На 16 май 2018 г. стартира проект „И аз мога“ BG05M9OP001-2.009-0039-C01 в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, изпълняван от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Община Сандански. Проектът се осъществява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с финансовата подкрепа на […]

Posted in Новини.

Прeдстoящ семинар „Да живеем заедно”

Прeдстoящ семинар „Да живеем заедно” в рамките на Проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни”№2015-1-IE01-KA204-008666по Програма Еразъм + KA2 На 1 юни 2018 г. в хотел „Света София”, гр. София от 09.30 ч. ще се проведе еднодневен семинар под надслов „Да живеем заедно” за представяне на философията, участниците и продуктите изработени по проект “Да […]

Posted in Новини.

Състезание по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 На 02. 03. 2018 г. в Средно училище „Христо Ботев“, с. Горна Малина, кабинет 18 от 12:30 ч. ще се проведе училищно състезание „Многознайко“ за ученици от 1-4 клас. В състезанието ще вземат участие ученици, участници в проект „Училище […]

Posted in Новини.

Проведена заключителна среща по проект„Интегрирана социална услуга в домашна среда“

На 14.12.2017 г. бе проведена заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. В срещата взеха участие потребители, асистенти, представители на МТСП, АСП и неправителствени организации. На срещата бе проведена дискусия за необходимостта от интегрирани социални услуги и условията за тяхното развитие.

Posted in Новини.

Психологическо консултиране в подкрепа на ученици и родители по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 През първия срок на учебната 2017 – 2018 г., в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина продължава участието на учениците в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. Децата в образователен риск имат […]

Posted in Новини.

Заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“

На 14.12.2017 г., гр. София, хотел „Света София”, 10.30 ч ., ще се проведе заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Участници в срещата са представители на ангажираните държавни и общински институции, доставчици на социални услуги, НПО, хора с увреждания и възрастни хора, близки. Форумът има за цел както представяне на продуктите […]

Posted in Новини.

Индивидуална работа по случай по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда

През м. октомври 2017 г. стартира проучването и описанието на индивидуалната работа по случай с потребителите по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Идентифицират се потребностите от интегрирани услуги и подкрепа (здравни, социални, транспортни услуги, подкрепа за достъпност, здравословно хранене, помощни средства, финансова подкрепа, др.), както и от управление на работата по случай на […]

Posted in Новини.
massa luctus id ipsum quis porta. Lorem