Моите интереси и умения ме правят уникален

На 25 юли 2022 г. групата за психологическа подкрепа по проект „Да работим заедно – подкрепа за развитие на трудови умения“ продължи работа по темата „Моите интереси и цели“. Младежите от Дневен център „Светове“ дискутираха какво прави всеки човек различен – според Георги това е нашата природа и темперамент, според Светла това е как се справяме с кризите, според Мария това са дейностите, които харесваме и ни карат да се усмихваме.

Всеки участник представи пред групата три характеристики, които го описват – неговите интереси, умения и целите, които иска да постигне. Нина разказа за любимия баскетбол и за целта й скоро да участва в състезание. Светла сподели за уменията си в готвенето и желанието й да стане по-добра в месенето на сладкиши. Мария обича да прави сувенири и има цел да участва в базари, на които да предлага сувенири на ценители. Симеон има опит в почистването, но от скоро има интереси в градинарството и иска да стане добър градинар.

За някои от младежите е все още трудно да определят в какво са добри и какво искат да постигнат, но разговорите в групата им помагат да сравняват любими дейности, постижения и мечти. Приликите между младите хора носят усмивки, а различията провокират въпроса „дали да не пробвам и аз“?

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
felis pulvinar risus lectus ut venenatis ipsum