Покана за участие в онлайн събитие „Подкрепа за трудови умения“

 

На 14 декември 2021 г., от 10.00 до 12.00 ч. в онлайн платформата Zoom, ще се проведе информационно събитие „Подкрепа за трудови умения“.

Форумът се организира от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“ и е първо публично събитие в рамките на проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“.

Събитието ще популяризира участието на хора с интелектуални затруднения в пилотиране на новата социална услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“.

Ще бъдат представени и дискутирани:

  • очакванията на млади хора с интелектуални затруднения към необходимата им подкрепа за трудови дейности;
  • инструменти на партньорите за подкрепа за развитие на трудови умения (въпросници, методически видоклипове и програми за обучение);
  • ролята на проекта и партньорите в пилотиране на социалната услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“ и работата по стандартите за качество, съгласно Закона за социални услуги.

Ще бъде излъчен и документалния филм „Мога да работя“, с послания за правата и възможностите за реализация на хората с увреждания.

Събитието ще събере на едно място хора със затруднения, доставчици на социални услуги, застъпнически организации, помагащи специалисти, академична общност, публични институции, работодатели, журналисти.

Регистрация за участие може да направите до 13.00 ч. на 13.12.2021 г на следния линк https://forms.gle/zqSYGFiK6SZZXmyy9

Програмата на събитието ще видите в регистрационната форма.

За контакт с екипа на събитието:
Стели Петева – Фондация „ИСУО“, [email protected]
Миряна Сирийски – Фондация „Светът на Мария“, [email protected]
Рая Симеонова – експерт публичност, [email protected]

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България”.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
id Lorem Donec porta. ipsum efficitur. velit, diam dolor luctus accumsan