Проект „И аз мога” приключва, партньорството продължава


Проект „И аз мога“ приключва в края на м. септември 2021 г. и по този повод всички участници в проекта – деца и младежи с увреждания, екипа помагащи, доброволци и приятели – говорят за постигнатите резултати и за трудностите, за важността на уменията за самостоятелен живот във времето на пандемия, за получената подкрепа от специалистите, за изработените артистични творби, за спортните събития и екскурзии, за продължителната изолация и новите приятели.

Времето на пандемия се оказа „по-бавно“, „застинало“ за потребителите на защитеното жилище и центъра за настаняване от семеен тип в с. Вълково. Риска за здравето и социалната изолация показаха необходимостта от грижи за физическото и психично здраве, от непрекъснато общуване с помагащи и с връстници от общността (на живо и дистанционно), както и от участие в разнообразни развиващи и трудови дейности.

Обща задача пред екипа на проекта и специалистите в резидентните услуги е да намерят съмишленици за продължаване на подкрепата на децата и младежите и за запазване на връзката с общността: с доброволци, онлайн общуване, подкрепа на живо на място и в подходящи други услуги – когато ваксинацията на потребителите и помагащите бъде завършена. Трудовите дейности в услугите продължават и всяка подкрепа с материали, оборудване и идеи е добре дошла. Продължаваме заедно!

Проект „И аз мога“ BG05M9OP001-2.009-0039 се изпълнява от Фондация „Институт за социални услуги в общността” и Община Сандански, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Posted in Новини.
eget Nullam sit tristique quis, vel, Praesent dolor at libero consequat. diam