Видеоклип „Битови умения“

Представяме ви видеоклипа „Битови умения“, изработен в рамките на международния проект ILLICO от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и с участието на младежи и специалисти от Фондация „Светът на Мария“.

Видеоклипът е достъпен за ползване в Youtube за широк кръг заинтересовани страни – хора с интелектуални увреждания, техните родители, екипите на социални услуги, специалисти, работодатели.

В рамките на проекта, Фондация ИСУО изработва видеоклипове и провежда обучения за развитие на умения в основните области на самостоятелния живот – грижа за здравето, умения за общуване, планиране и разбиране, социални и трудови умения. Всички видео клипове ще бъдат преведен и на езиците на партньорите по проекта – „Център де ла Габриел“ – MFPass и Университета Париж-Кретели (UPEC) във Франция, „Фондация за услуги за хора с интелектуални затруднения“ (KVPS) – Финландия, „Стюартс Кеър ООД“ – Ирландия.

Основната цел на проект ILLICO е да подобри подкрепата на лица с интелектуални затруднения, насочена към по-независим живот, чрез общи инструменти и дейности за хора с увреждания, семейства и професионалисти в медико-социалната област. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа
на Програма Еразъм+ на Европейската комисия, приоритети: Умения за самостоятелен живот: Учене и инвестиране в хора с увреждания/ Коопериране със семействата и доставчиците на социални услуги и ще продължи до август 2021 г.

„Битови умения“ – Youtube link

Уебсайт на Проект ILLICO – illicoproject.com

Posted in Новини.
eget quis libero nec Lorem adipiscing felis