Умения за трудова дейност

Първият видео клип „Умения за трудова дейност“, изработен от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ по проект ILLICO, е достъпен за ползване в Youtube. Видеоклипът е предназначен за хора с интелектуални увреждания, техните родители, екипите на социални услуги, специалисти, работодатели.

В рамките на проекта, Фондация ИСУО ще изработи още пет видеоклипа в други области на самостоятелния живот – грижа за здравето, домакински умения, умения за разбиране, ориентация и боравене с пари, социални умения и умения за взаимодействие с околните. Всички видео клипове ще бъдат преведен и на езиците на партньорите по проекта – „Център де ла Габриел“ – MFPass и Университета Париж-Кретели (UPEC) във Франция, „Фондация за услуги за хора с интелектуални затруднения“ (KVPS) – Финландия, „Стюартс Кеър ООД“ – Ирландия.
Основната цел на проект ILLICO е да подобри подкрепата на лица с интелектуални затруднения, насочена към по-независим живот, чрез общи инструменти и дейности за хора с увреждания, семейства и професионалисти в медико-социалната област.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма Еразъм+ на Европейската комисия, приоритети: Умения за самостоятелен живот: Учене и инвестиране в хора с увреждания/ Коопериране със семействата и доставчиците на социални услуги и ще продължи до август 2021 г.

„Умения за трудова дейност“ – Youtube link

Уебсайт на Проект ILLICO – illicoproject.com

Posted in Новини.
justo id diam Aliquam felis ipsum