Първа пролет с младежите от ЦНСТ и ЗЖ в с. Вълково

На 21 март 2019 г. посрещнахме Първа пролет заедно с младежите от социалните услуги Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и Защитено жилище (ЗЖ) в с.Вълково, с екипа на услугите и екипа по проект „И аз мога“, с представители на община Сандански – партньор по проекта, с доброволци и представители на общността.

Ръководителят на двете услуги – Мария Стойкова и ръководителите програми за развитие на умения за самостоятелен живот по проект „И аз мога“ представиха резултатите от участието на младежите по проекта.

Младежите участваха в цялостната организация на празника, в украсата на двора и в подготовката на следобедното кафе. Младежите с гордост показаха изработени от тях продукти – сувенири от програмата „Аз се трудя“, малка фото изложба, групови и индивидуални рисунки, др. Участниците в клубовете за таланти показаха игри, разучени в Клуб „Движение и спорт“ и осигуриха музикален фон с оборудване от Клуб „Музика и танци“.

Г-жа Зорница Органджиева – заместник-кмет „Социални и хуманитарни дейности“ в община Сандански и Радостина Траянова – главен експерт „Социални и младежки дейности” се включиха в празника и поздравиха участниците с активността, красивите продукти и мотивацията за развитие и труд.

Доброволци и хора от общността бяха част от празника, така както подкрепят младежите и в други занимания в общността.

Проект „И аз мога“ BG05M9OP001-2.009-0039 се изпълнява от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Община Сандански, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Първа пролет с младежите от ЦНСТ и ЗЖ в с. Вълково
Първа пролет с младежите от ЦНСТ и ЗЖ в с. Вълково
Първа пролет с младежите от ЦНСТ и ЗЖ в с. Вълково

Posted in Новини.
Lorem mi, suscipit at Aenean mattis quis