Проведен семинар „Да живеем заедно”

Проведен семинар „Да живеем заедно”
в рамките на Проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни”
№2015-1-IE01-KA204-008666
по Програма Еразъм + KA2

На 1 юни 2018 г. в хотел „Света София”, гр. София се проведе еднодневен семинар под
надслов „Да живеем заедно” в рамките на проект “Да отключим свободата чрез
обучение за възрастни” – Ролята на обучението на възрастни в подкрепа на
деинституционализацията на хората с увреждания. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Програма Еразъм + KA2.

Събитието събра над 40 представители на различни заинтересовани групи – младежи с
интелектуални затруднения, техни родители и близки, подкрепящи специалисти,
доставчици на социални услуги, центрове за обучение на възрастни, университети,
ангажирани институции.

Младежите, обучени като обучители на връстници в развитие на умения за независим
живот, разказаха за себе си и участието си в дейностите по проекта – проучване на
нуждите им от обучение, за да бъдат самостоятелни, обучение на обучители, обучение
на връстници и участие в международна конференция и практически дейности,
проведени във Франция от Център де ла Габриел – партньор по проекта. Част от тях
споделиха и примери от трудовите си ангажименти в различни фирми.
Екипът по проекта представи и дейностите и продуктите на международните
партньори с помощта на специално разработени презентации и поздрави, както и
общия Документ с актуални политики в областта на деинституционализацията и
образованието на възрастни в партньорските държави – Ирландия, Франция,
Финландия и България. Документът, който предстои да бъде преведен на български
език, може да бъде в подкрепа на застъпнически и ангажирани организации и
институции.

Родителите споделиха удовлетвореността си от участието на младежите в проекта и в
подобни развиващи инициативи, които променят самочувствието им като
самостоятелни личности.
Специалистите от различни области дискутираха представените продукти и
възможността да ги ползват в своята работа като обучителни организации, доставчици
на услуги, др.
Участници споделиха потребността от координация и съвместни усилия от страна на
семействата и различните публични системи – образование, социална политика,
заетост, свободно време, с цел активно участие на децата и лицата със затруднения в
живота в общността.
Благодарим на всички за участието!

Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3

Posted in Новини.
facilisis sed tristique mattis leo dolor. Nullam Donec