Прeдстoящ семинар „Да живеем заедно”

Прeдстoящ семинар „Да живеем заедно”
в рамките на Проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни”
№2015-1-IE01-KA204-008666
по Програма Еразъм + KA2

На 1 юни 2018 г. в хотел „Света София”, гр. София от 09.30 ч. ще се проведе еднодневен
семинар под надслов „Да живеем заедно” за представяне на философията,
участниците и продуктите изработени по проект “Да отключим свободата чрез
обучение за възрастни” – Ролята на обучението на възрастни в подкрепа на
деинституционализацията на хората с увреждания.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма Еразъм + KA2.

Семинарът ще събере младежи с интелектуални увреждания, родители, подкрепящи
специалисти и представители на доставчици на социални услуги, центрове за обучение
на възрастни, университети и ангажирани институции. С активното участие на
младежите, ще бъдат дискутирани дейностите по проекта и разработените продукти –
Методология за оценка на потребностите от обучение за развитие на умения за
независим живот, Пособие за развитие на умения за независим живот, програма за
обучение. Ще бъдат представени и продуктите на международните партньори, както и
съвместния Документ с актуални политики в областта на деинституционализацията и
образованието на възрастни в партньорските държави – Ирландия, Франция,
Финландия и България.
Приложена е програма на събитието.
Очакваме ви!

Posted in Новини.
eleifend neque. ut facilisis elementum consectetur tempus at libero ipsum dolor