Заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“

На 14.12.2017 г., гр. София, хотел „Света София”, 10.30 ч ., ще се проведе заключителна среща по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Участници в срещата са представители на ангажираните държавни и общински институции, доставчици на социални услуги, НПО, хора с увреждания и възрастни хора, близки. Форумът има за цел както представяне на продуктите и резултатите по проекта, така и дискусия за потребностите от устойчиви качествени социални и интегрирани услуги за хората с увреждания и възрастните хора с ограничена самостоятелност в България и необходимите фактори за тяхното развитие – нормативни, професионални, финансови, общностни фактори.

Posted in Новини.
nec non efficitur. leo vel, leo. in risus. sem, mattis