Стартира интегрираната социална услуга в домашна среда

От м. юли 2017 г. в Столична община стартира предоставянето на интегрирана социална услуга в подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора със затруднена мобилност и самостоятелност. Услугата се предоставя по едноименния проект на Фондация ИСУО „Интегрирана социална услуга в домашна среда“.
Мобилен екип от трима асистенти, рехабилитатор и водещ социален работник оказва индивидуализирана подкрепа на 19 потребители, като пет от тях ползват и дистанционна услуга Телекеър. Броят на потребителите надхвърля планирания по проект брой от 15 души поради възможността за избор на помагаща дейност и специалист, прецизното планиране и взаимното допълване на различен вид подкрепа, както и поради мотивацията на потребителите да ползват услугата съобразно актуалните им потребности.
По-голямата част от потребителите – 15 души – ползват периодична почасова подкрепа от асистент, който им помага в значими за тях дейности, в които те срещат трудности. В зависимост от актуалното им състояние, те ползват и подкрепа от консултант – рехабилитатор и/ или социален работник.
Малка част от потребителите ползват приоритетно поддържаща рехабилитация, като асистентската подкрепа може да е само по заявка – при наличие на извънредна ситуация или при конкретни задачи с комплексен характер.
В допълнение към подкрепата, екипът проследява състоянието на потребителите и проучва потребностите им от интегрирани услуги и от работа по случай.
Интегрираната социална услуга ще бъде предоставяна до края на 2017 г.
Проектът е одобрен от Фонд «Социална закрила» за отпускане на финансови средства за реализиране на проекти за предоставяне на социални услуги.

Posted in Новини.
massa Curabitur venenatis ut Nullam mattis leo velit, id leo. ante. vel,