Обява за набиране на потребители по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда”

Фондация „Институт за социални услуги в общността” стартира подбор на потребители по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда” до запълване на предвидения максимален брой от 15 лица.
Допустими потребители на интегрираната социална услуга са хора с увреждания и възрастни хора, които имат трудности в придвижването, самообслужването и самостоятелността при осъществяване на важни за тях дейности. Затрудненията се изследват чрез оценка на рисковете и потребностите от подкрепа на лицето. Съобразно проучените потребности от услуги, одобрените за участие в проекта потребители могат да ползват почасова асистентска подкрепа, консултации с рехабилитатор и социален работник и дистанционна услуга Телекеър, за подаване на сигнал с паник бутон към избрано помагащо лице, в случай на риск в дома им.
Допустими кандидати за потребители на интегрираната социална услуга са лица с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в самообслужването и мобилността си и за които съществува риск от влошаване на здравето, от социална изолация и институционализация.
Желаещите да ползват услугата подават заявление за ползване на услугата (по образец). Към заявлението се прилага релевантен медицински документ (при наличие). Документи може да изпращате на посочените по-долу контакти.
Срокът за подаване на документи е 30.06.2017 г.

За повече информация
Фондация „Институт за социални услуги в общността”
Адрес: гр. София 1202, ул. Г.С. Раковски № 61, ет. 3, ап. 8
Тел.: + 359 2 983 21 49; 0884 459 425
Ел. поща: [email protected]
Заявлението за потребители можете да видите тук:Заявление потребители

Posted in Новини.
leo massa sed non ut libero