Подкрепа на хора с интелектуални затруднения за самостоятелен живот: център на европейския проект

През септември 2018 г. стартира нов европейски проект „ILLICO” с участието на пет партньора – Център де ла Габриел – MFPass и Университета Париж-Кретели (UPEC) във Франция, Фондация за услуги за хора с интелектуални затруднения (KVPS) – Финландия, Стюартс Кеър ООД – Ирландия и Фондация „Институт за социални услуги в общността“ (ИСУО) – България.

Проектът е насочен към два от основните приоритета на Програма Еразъм +: Умения за самостоятелен живот: Учене и инвестиране в хора с увреждания и Коопериране със семействата и доставчиците на социални услуги. Изпълнява се с финансовата подкрепа на Програма Еразъм + на Европейската комисия.

Основната цел на ILLICO е да подобри подкрепата за лица с интелектуални затруднения, насочена към по-независим живот, предлагайки инструменти и дейности за хора с увреждания, семейства и професионалисти в медико-социалната област. В рамките на 3 години ще бъде разработен и внедрен пакет от инструменти и дейности за развитие за:

  • провеждане на две проучвания по темата за самостоятелен живот;
  • внедряване на иновативни програми и мрежи за менторство и подкрепа;
  • изработване и популяризиране на 6 видеоклипа за умения за независим живот;
  • изработване на инструментариум за партньорство със семействата, който ще се използва в обучения за специалисти, работещи със семейства на лица с интелектуални затруднения.

Инструментите ще бъдат преведени на езиците на партньорите по проекта и популяризирани на европейско и национално ниво, включително в рубриката Продукти на сайта на Фондация ИСУО.

ILLICO е наследник на вече приключилия проект на партньорите „Отключване на свободата чрез образование за възрастни“ на партньорите, който е достъпен онлайн на адрес:
https://unlockingfreedom.wordpress.com/project-activities/.

За изпълнението на проекта можете да следите уебсайта на Фондация ИСУО: https://www.icss-bg.org/ и уебсайта на проект ILLICO: https://illicoproject.com/.

Phasellus Aenean efficitur. sem, fringilla porta. vulputate, Donec Donec id Aliquam non