Category Archives: Новини

Стартира интегрираната социална услуга в домашна среда

От м. юли 2017 г. в Столична община стартира предоставянето на интегрирана социална услуга в подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора със затруднена мобилност и самостоятелност. Услугата се предоставя по едноименния проект на Фондация ИСУО „Интегрирана социална услуга в домашна среда“. Мобилен екип от трима асистенти, рехабилитатор и водещ социален работник оказва индивидуализирана […]

Публикувано в Новини.

Обява за набиране на потребители по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда”

Фондация „Институт за социални услуги в общността” стартира подбор на потребители по проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда” до запълване на предвидения максимален брой от 15 лица. Допустими потребители на интегрираната социална услуга са хора с увреждания и възрастни хора, които имат трудности в придвижването, самообслужването и самостоятелността при осъществяване на важни за тях […]

Публикувано в Новини.

Обява за подбор и наемане на асистенти

Фондация „Институт за социални услуги в общността” (ИСУО) стартира процедура за подбор и наемане на трима асистенти в рамките на проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда”, финансиран от Фонд „Социална закрила“. Подборът включва следните етапи: – Прием на документи (срок до 24.06.2017 г.); – Събеседване с кандидатите (в периода 26-27.06.2017 г.). – Оценка на […]

Публикувано в Новини.

Проведена среща с родители, учители и местна администрация по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 На 26 май 2017 г., в СУ „Христо Ботев“ – Горна Малина, бе проведена среща за представяне и обсъждане на методите и инструментите за пряка работа с учениците, както и предстоящите дейности по проект „Училище за успех – Модел […]

Публикувано в Новини.

Проведена информационна среща по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 На 9 май 2017 г., в СУ „Христо Ботев“ – Горна Малина, бе проведена информационна среща за представяне на целите, дейностите, финансирането, екипа и участниците в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. […]

Публикувано в Новини.

Обява за набиране на учители от СУ” Христо Ботев”- с. Горна Малина за участие в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 Фондация ИСУО, съвместно със СУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина, обявява възможността учители и служители от същото училище да заявят интерес за участие в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“ като преподаватели […]

Публикувано в Новини.

Проведено обучение за развитие на умения за независим живот

В периода 27 април – 5 май 2017 г. (на два етапа) бе проведено обучение на младежи с интелектуални увреждания в подкрепа на уменията им за независим живот. Обучението включи детайлна подготовка на екипа обучители с презентиране, симулации на обучителните сесии, ролеви игри и обратна връзка от помагащият, ко-обучител – Стели Петева, както и провеждане […]

Публикувано в Новини.

Обява за набиране на кандидати за работа по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 Фондация ИСУО, съвместно със СУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина и Общинска администрация Горна Малина, обявява възможността за кандидатстване по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. Проектът е финансиран от Оперативна програма […]

Публикувано в Новини.

Официално връчване на договор за изпълнение на проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни” Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01 На 23.02.2017 г., в Хотел Рамада София, в зала „Опал“, в рамките на церемония за официално връчване на договори и обучение на бенефициентите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Директорът на Фондация „Институт за социални услуги в […]

Публикувано в Новини.

Обучение на обучители по проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни”

В периода 14-16.11.2016 г. по Проект “Да отключим свободата чрез обучение за възрастни” бе проведено обучение на обучители за развитие на умения за независим живот. Последният ден от обучението бе наблюдаван от партньорските организации от Ирландия, Финландия и Франция.

Публикувано в Новини.
tristique fringilla luctus commodo felis quis accumsan pulvinar