Стартира интегрираната социална услуга в домашна среда

От м. юли 2017 г. в Столична община стартира предоставянето на интегрирана социална услуга в подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора със затруднена мобилност и самостоятелност. Услугата се предоставя по едноименния проект на Фондация ИСУО „Интегрирана социална услуга в домашна среда“.
Мобилен екип от трима асистенти, рехабилитатор и водещ социален работник оказва индивидуализирана подкрепа на 19 потребители, като пет от тях ползват и дистанционна услуга Телекеър. Броят на потребителите надхвърля планирания по проект брой от 15 души поради възможността за избор на помагаща дейност и специалист, прецизното планиране и взаимното допълване на различен вид подкрепа, както и поради мотивацията на потребителите да ползват услугата съобразно актуалните им потребности.
По-голямата част от потребителите – 15 души – ползват периодична почасова подкрепа от асистент, който им помага в значими за тях дейности, в които те срещат трудности. В зависимост от актуалното им състояние, те ползват и подкрепа от консултант – рехабилитатор и/ или социален работник.
Малка част от потребителите ползват приоритетно поддържаща рехабилитация, като асистентската подкрепа може да е само по заявка – при наличие на извънредна ситуация или при конкретни задачи с комплексен характер.
В допълнение към подкрепата, екипът проследява състоянието на потребителите и проучва потребностите им от интегрирани услуги и от работа по случай.
Интегрираната социална услуга ще бъде предоставяна до края на 2017 г.
Проектът е одобрен от Фонд «Социална закрила» за отпускане на финансови средства за реализиране на проекти за предоставяне на социални услуги.

Публикувано в Новини.
et, quis id, Praesent ultricies ut consectetur libero. sem, massa