Проведено обучение за развитие на умения за независим живот

В периода 27 април – 5 май 2017 г. (на два етапа) бе проведено обучение на младежи с интелектуални увреждания в подкрепа на уменията им за независим живот.

Обучението включи детайлна подготовка на екипа обучители с презентиране, симулации на обучителните сесии, ролеви игри и обратна връзка от помагащият, ко-обучител – Стели Петева, както и провеждане на обучението от подготвения екип младежи.

Обучители бяха Йорданка Райнова, Симоне Христова, Габриела Кунева Радослав Кръстев – специално обучени младежи по проекта, които презентираха и подкрепяха груповата работа на връстниците си за развитие на умения за грижа за собственото здраве и безопасност, домакински умения, умения за общуване и умения за планиране на собствения бюджет, дневен режим и ваканция.


Участници в обучението бяха младежи от Дневен център „Светове“, както и младежи от защитени жилища, които се подготвят за самостоятелен живот.

Обучението разкри колко мотивирани са младежите да развиват уменията си и какъв потенциал имат да учат, да обменят опит и да повишават самооценката си в среда на приятелство и интерес към различието! Съвместната ни работа показа и колко важна е ролята на общуването на специалистите и младежите в процеса на учене.
Научихме:
• Кое е важното знание за всеки участник – то е конкретно и може да е различно от целите на обучението и целите на групата;
• Какви са уникалните стъпки на учене – специфична поредица от въпроси, мислене, споделяне, объркване и намиране:));
• Колко важни са въпросите, пробите и грешките на отделния участник и на групата (на специалиста също);
• Как с лекота помагат връстниците – дават примери, описват стъпки на справяне, споделят трудности, търсят и дават подкрепа;
• Каква е ролята на специалистите при обучение на възрастни – на изследователи, които са наблизо, но не в центъра, и на подкрепящи, които подкрепят само при нужда:))!

Публикувано в Новини.
eget non odio eleifend justo neque. ante. ut luctus