Екип

Стели Петева
Директор
e-mail: steli.peteva@icss-bg.org

Виолина Ананиева
Проектен и финансов мениджър
e-mail: vili.ananieva@icss-bg.org

Евтим Евтимов
Координатор проекти
e-mail: icss.bg.projects@gmail.com

Росица Сечкова
Счетоводител
e-mail: mcconsulting@abv.bg